• Trụ sở

    Thanh Hà-Thanh Liêm-Hà Nam

  • co199ltd@yahoo.com.vn

    Phone: 0226 6575 999

  • Liên hệ

Cổ đông

Image
Đăng ngày: 02/04/2021 12:00:00
THÔNG BÁO MỜI HỌP

THÔNG BÁO MỜI HỌP

chi tiết
Image
Đăng ngày: 18/03/2020 10:00:00
NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

chi tiết
Image
Đăng ngày: 18/03/2020 12:00:00
THÔNG BÁO NHÂN SỰ

Thống báo nhân sự sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

chi tiết
Image
Đăng ngày: 03/03/2020 12:00:00
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thông báo: " Mời hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020"

chi tiết
Image
Đăng ngày: 03/03/2020 12:00:00
QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Quyết định: " Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020"

chi tiết
Image
Đăng ngày: 05/02/2020 12:00:00
Thông báo về tư cách TV HĐQT và thay thế Giám đốc Công ty

Thông báo về tư cách TV HĐQT và thay thế Giám đốc Công ty

chi tiết
<< 1 2 3 4 >>